Liên kết nhanh

Hình ảnh quê hương

Điểm tin

Tài nguyên

ALBUM NHẠC

Trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Lành)

TRUYỆN CƯỜI

Danh ngôn

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Website Trường THCS Linh Thượng.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Văn bản Bộ giáo dục

  QUY CHẾ Công nhận trườngTHCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ____________ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc QUY CHẾ Công nhận trường trung học cơ sở,...
 • THÔNG TƯ Ban hành Quy chế công nhận trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
 • LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
 • SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC 2009
 • QUY ĐỊNH Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông
 • Hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật Tiểu học.
 • Thông tư Quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh viên
 • THÔNG TƯ Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
 • QUY ĐỊNH Chuẩn hiệu trưởng trườngTHCS, trường THPT và trường pPThổ thông có nhiều cấp học
 • Thông tư v/v Hướng dẫn mua sắm, sử dụng, bảo quản TBDH cấp Tiểu học và THCS
 • DANH MỤC Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở - môn Công nghệ
 • DANH MỤC Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở - môn Địa lí
 • DANH MỤC Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở - Thiết bị dùng chung nhiều môn học
 • DANH MỤC Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở - môn Giáo dục Công dân
 • DANH MỤC Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở - môn Hoá học
 • DANH MỤC Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở - môn Lịch sử
 • DANH MỤC Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở - môn Mĩ thuật
 • DANH MỤC Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở - môn Ngoại ngữ
 • DANH MỤC Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở - môn Ngữ văn
 • DANH MỤC Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở - môn Sinh học
 • DANH MỤC Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở - môn Thể dục
 • DANH MỤC Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở - môn Tin học
 • DANH MỤC Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở - môn Toán học
 • DANH MỤC Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở - môn Vật lí
 • THÔNG TƯ Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở
 • TÀI LIỆU PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN TIẾNG ANH
 • Tài liệu PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN NGỮ VĂN
 • Khung phân phối chương trình THCS, THPT năm học 2009-2010
 • Tài liệu PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN VẬT LÍ
 • TÀI LIỆU PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN TOÁN
 • Tài liệu PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN THỂ DỤC
 • Tài liệu PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN SINH HỌC
 • Tài liệu PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN LỊCH SỬ
 • Tài liệu PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN HÓA HỌC
 • Tài liệu PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
 • TÀI LIỆU PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN NĂM HỌC 2009-2010
 • Tài liệu PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN CÔNG NGHỆ năm học 2009-2010
 • Tài liệu PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN ÂM NHẠC năm học 2009-2010
 • Tổ chức khai giảng năm học 2009-2010
 • (Dự thảo) QUY ĐỊNH Về Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở..........
 • QUY CHẾ Đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
 • QUYẾT ĐỊNH sửa đổi về Quy chế thi TN Bổ túc THCS&BT THPT
 • QUY ĐỊNH Về phòng học bộ môn
 • QUY ĐỊNH VỀ ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO
 • Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
 • Thông tư 35 - định mức biên chế