Liên kết nhanh

Hình ảnh quê hương

Điểm tin

Tài nguyên

ALBUM NHẠC

Trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Lành)

TRUYỆN CƯỜI

Danh ngôn

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  No_photof
  Họ và tên Hồ Thị Vân
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Linh Thượng
  Quận/huyện Huyện Gio Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học, Ngữ văn
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lê Thị Xuân Đào
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Linh Thượng
  Quận/huyện Huyện Gio Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Ngữ văn, GDCD - GDNGLL
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Hồ Thị Hòa
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Linh Thượng
  Quận/huyện Huyện Gio Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học, Sinh học, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Địa Lý
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Hồ Thị Hin
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Linh Thượng
  Quận/huyện Huyện Gio Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học, Sinh học, Lịch sử, Thể dục, GD hướng nghiệp
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Hồ Quang Thanh
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Linh Thượng
  Quận/huyện Huyện Gio Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Vật lý, Hóa học, Ngoại ngữ, Thể dục
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Hồ Văn Nam
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Linh Thượng
  Quận/huyện Huyện Gio Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học, Sinh học
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Hồ Thị Tiến
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Linh Thượng
  Quận/huyện Huyện Gio Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Vật lý, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Mỹ thuật, Âm nhạc
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Tạ Thị Thanh Bình
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Linh Thượng
  Quận/huyện Huyện Gio Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Tin học, Thể dục, Địa Lý, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Hoa
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/tranthihoa69
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Linh Thượng
  Quận/huyện Huyện Gio Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 219 (xem chi tiết)

  1045326.jpg";i:1;i:200;i:2;i:147;}}-photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Lành
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Linh Thượng
  Quận/huyện Huyện Gio Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  1039725.jpg";i:1;i:133;i:2;i:200;}}-photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Bắc
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/nguyenthibaclt
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Linh Thượng
  Quận/huyện Huyện Gio Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn GD hướng nghiệp
  Điểm số 204 (xem chi tiết)

  1032078.jpg";i:1;i:115;i:2;i:200;}}-photo
  Họ và tên Nguyễn Bảo Thy
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Linh Thượng
  Quận/huyện Huyện Gio Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ, Thể dục, Địa Lý, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL
  Điểm số 27835 (xem chi tiết)

  1005470.jpg";i:1;i:143;i:2;i:200;}}-photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Lành
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Linh Thượng
  Quận/huyện Huyện Gio Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 3536 (xem chi tiết)